ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
สถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559
09 พ.ย. 2559

          ระหว่างวันที่  6 พฤศจิกายน  2559  ที่ผ่านมา รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  58 แห่ง  ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  กรุงเทพฯ 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558