ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
5 วัน 100 ล้านโดส—สถิติใหม่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจีน
31 พ.ค. 2564

คณะกรรมการสุขภาพและสาธารณสุขแห่งชาติจีน รายงานว่า นับถึงวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 แผ่นดินใหญ่จีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทะลุ 600 ล้านโดส ซึ่งจีนได้เร่งการฉีดวัดซีนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากมีการฉีดวัคซีนทะลุ 100 ล้านโดสเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ก็ใช้เวลาสั้นลงเรื่อย ๆ มาโดยตลอด โดยได้ใช้เวลา 25 วันจาก 100 ล้านโดสถึง 200 ล้านโดส  ใช้เวลา 16 วันจาก 200 ล้านโดสถึง 300 ล้านโดส ใช้เวลา 9  วันจาก 300 ล้านโดสถึง 400 ล้านโดส ใช้เวลา 7 วันจาก 400 ล้านโดสถึง 500 ล้านโดส และล่าสุดใช้เวลาเพียง 5 วันจาก 500 ล้านโดสถึง 600 ล้านโดส 
 
นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมเป็นต้นมา แผ่นดินใหญ่จีนได้ฉีดวัคซีนเกินกว่า 10 ล้านโดสทุกวัน ซึ่งสถิติสูงสุดทำได้ในวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา คือทะลุ 20 ล้านโดสภายในวันเดียว 
 
จากการพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศครั้งล่าสุด ทั้งในมณฑลอานฮุย เหลียวหนิงและกวางตุ้ง แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มากและไม่ได้แพร่กระจายในวงกว้าง แต่ก็ได้กลายเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ประชาชนทั่วประเทศจีนพากันสมัครใจรับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   โดยสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดในมณฑลเหลียวหนิงยังเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่ออัตราการฉีดวัคซีนถึง 70% การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็จะถูกยับยั้งได้ในระดับที่แน่นอน 
 
ปัจจุบัน ภายใต้การอนุมัติและการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของหน่วยงานราชการจีน จีนมีการใช้งานวัคซีนป้องกันโควิด-19 สัญชาติจีนรวม 3 ชนิด  5 ตัว  ประกอบด้วย วัคซีนชนิดเชื้อตาย 3 ตัว ซึ่งชาวโลกคุ้นเคยกันในนาม “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม”  ซึ่งให้ฉีด 2 โดส  ชนิดเวกเตอร์อะดีโนไวรัส (vector Adenovirus) 1 ตัว ที่เรียกกันว่าวัคซีน "แคนซิโน" ซึ่งให้ฉีดเพียงโดสเดียว และวัคซีนแบบโปรตีนลูกผสม (Recombinant protein vaccine) ซึ่งให้ฉีดรวม 3 โดส 
 
 วัคซีน 600 ล้านโดสที่ใช้งานในจีนไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นวัคซีน “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม”  วัคซีนสองชนิดหลังเพิ่งถูกใช้งานได้ไม่นานนี้ 
 
 กล่าวโดยภาพรวมชาวจีนส่วนใหญ่มีความมั่นใจต่อรัฐบาลในระดับสูง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนของทางการ โดยส่วนใหญ่ยินดีรับฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้ตามแต่ทางการบริการจัดการซึ่งเป็นไปอย่างเป็นระบบระเบียบ จึงคาดการณ์ได้ว่าจีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในแผ่นดินใหญ่ได้ไม่ยากภายในปีนี้ 
 
 ในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนจีน ล่าสุดเมื่อวัน 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งประเทศจีนได้ออกรายงานเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับผลการติดตามผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่า ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2020 จนถึงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2021 แผ่นดินใหญ่จีนมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  จำนวน 265 ล้านโดส ได้รับรายงานกณีเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์รวม 31,434 ราย คิดเป็นสัดส่วน 11.86 โดส ต่อ 100,000 โดส   
 
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งประเทศจีนเผยว่า ในกรณีอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวแบ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ธรรมดา 26,078 ราย ครองสัดส่วน 82.96% อัตราการเกิดคือ 9.84 โดส ต่อ 100,000 โดส  ในจำนวนนี้ นอกจากเป็นอาการทั่วไปเช่น เวียนศรีษะ อ่อนเพลีย หรือคลื่นไส้แล้ว เป็นกรณีอาการไข้สูง 2,722 ราย กรณีบวมแดงตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีน 675 ราย และกรณีเกิดก้อนแข็งภายในกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดวัคซีน 304 ราย และแบ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ผิดปกติรวม 5,356 ราย  ครองสัดส่วน 17.04% อัตราการเกิดคือ 2.02 โดส ต่อ 100,000 โดส  ในจำนวนนี้ อาการข้างเคียง 3 อันดับแรกคือ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง จำนวน 3,920 ราย แองจีโออีดีมาหรืออาการบวมของเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนัง 107 ราย และอาการแพ้เฉียบพลันรุนแรง 75 ราย ในอาการไม่พึงประสงค์ผิดปกติ 5,356 รายนี้ มี 188 รายเข้าข่ายอาการรุนแรง อัตราการเกิดคือ 0.07 โดส ต่อ 100,000 โดส  แต่แม้จะเข้าข่ายอาการรุนแรงก็สามารถรักษาหายได้หลังผ่านการช่วยเหลืออย่างทันทีทันใด 
 
 ข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกให้เห็นว่า อัตราเกิดอาการไม่พึงประสงค์ธรรมดาและผิดปกติจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนอื่นๆ ที่มีรายงานในจีนเมื่อ ค.ศ. 2019 อัตราเกิดผลข้างเคียงขั้นรุนแรงอยู่ในระดับต่ำมาก 
ศูนย์ฯ จึงให้ความเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของโลกในปัจจุบัน กล่าวสำหรับคนทั่วไปการรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าพิจารณาจากผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์และความต้องการของประเทศชาติซึ่งต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในประเทศโดยเร็วที่สุด ประชาชนที่มีความพร้อมทุกคนควรรับฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ 
 
การเร่งฉีดวัคซีนตามท้องที่ต่าง ๆ ของจีนกำลังช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างมั่นคง เช่น กรณีกรุงปักกิ่งข้อมูลจากคณะกรรมการสุขภาพและสาธารณสุขของเทศบาลปักกิ่งระบุว่า นับถึงวันที่ 27 พฤษภาคม ปักกิ่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมกว่า 30,48 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรกว่า 16,61 ล้านคน อัตราการฉีดวัคซีนในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปของปักกิ่งอยู่ในระดับมากกว่า 80 % เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุนี้ แม้ปักกิ่งยังคงใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เช่นสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ รักษาระยะห่างทางสังคม และหมั่นล้างมือ เป็นต้น แต่กิจกรรมหลายอย่างเช่น การรับประทานอาหารตามภัตตาคาร การท่องเที่ยว การใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย การชมภาพยนตร์ เป็นต้น ต่างก็เกือบเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งได้นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558