ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมชลประทาน ลุยสูบน้ำช่วยนาปีอย่างต่อเนื่อง หลังฝนทิ้งช่วง บรรเทาผลกระทบเกษตรกรที่ทำนาปีไปแล้ว
03 มิ.ย. 2564

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนที่ตกน้อยลง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีไปก่อนหน้านี้ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ กรมชลประทาน จึงดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในหลายพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว บริเวณปากคลองมะเดื่อ ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลตาสังข์ อำเภอบรรพตพิสัย พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว บริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ ช่วยเหลือชาวนากว่า 3,000 ไร่ และ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ตำบลสามชุก ออำเภอสามชุก ช่วยชาวนากว่า 9,000 ไร่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558