ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สมาคมกำนัน คัดค้านข้อเสนอ สปท. การเมือง เลือกตั้งกำนัน วาระ 5 ปี
10 เม.ย. 2560

       การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ในวันนี้ จะมีการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ สปท. ด้านการเมือง ประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนันและการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน โดยมีเนื้อหาสาระให้ประชาชนเลือกตั้งกำนันโดยตรง จากเดิมที่ให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกันเอง และให้มีวาระคราวละ 5 ปี จากเดิมให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะอายุ 60 ปี เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจ สั่งสมอิทธิพลในพื้นที่ และเพื่อการยึดโยงกับประชาชน

       ขณะเดียวกัน ก่อนที่ประชุมจะเข้าสู่การพิจารณา นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวนหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือผ่านทางเจ้าหน้าที่ถึงประธาน สปท. คัดค้านแนวทางข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ สปท. ด้านการเมือง โดยย้ำว่าการทำหน้าที่ของกำนัน ไม่ใช่การทำงานทางการเมือง เพราะถือเป็นข้าราชการตัวแทนรับนโยบายจากส่วนกลาง และดูแลประชาชนในพื้นที่ จึงไม่ควรมีการเลือกตั้งเข้ามา เพราะจะถือเป็นการเลือกข้างได้ อีกทั้งการพัฒนาท้องถิ่นก็มี อบต. ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้ว ยืนยันว่าการทำงานของกำนันไม่ได้เป็นการสั่งสมอิทธิพล รวมถึงมีขั้นตอนการประเมินการทำงานจากส่วนกลางและช่องทางถอดถอนโดยประชาชนได้ด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558