ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สมาคมกำนัน คัดค้านข้อเสนอ สปท. การเมือง เลือกตั้งกำนัน วาระ 5 ปี
10 เม.ย. 2560

       การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ในวันนี้ จะมีการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ สปท. ด้านการเมือง ประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนันและการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน โดยมีเนื้อหาสาระให้ประชาชนเลือกตั้งกำนันโดยตรง จากเดิมที่ให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกันเอง และให้มีวาระคราวละ 5 ปี จากเดิมให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะอายุ 60 ปี เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจ สั่งสมอิทธิพลในพื้นที่ และเพื่อการยึดโยงกับประชาชน

       ขณะเดียวกัน ก่อนที่ประชุมจะเข้าสู่การพิจารณา นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวนหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือผ่านทางเจ้าหน้าที่ถึงประธาน สปท. คัดค้านแนวทางข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ สปท. ด้านการเมือง โดยย้ำว่าการทำหน้าที่ของกำนัน ไม่ใช่การทำงานทางการเมือง เพราะถือเป็นข้าราชการตัวแทนรับนโยบายจากส่วนกลาง และดูแลประชาชนในพื้นที่ จึงไม่ควรมีการเลือกตั้งเข้ามา เพราะจะถือเป็นการเลือกข้างได้ อีกทั้งการพัฒนาท้องถิ่นก็มี อบต. ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้ว ยืนยันว่าการทำงานของกำนันไม่ได้เป็นการสั่งสมอิทธิพล รวมถึงมีขั้นตอนการประเมินการทำงานจากส่วนกลางและช่องทางถอดถอนโดยประชาชนได้ด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558