ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
อบต.ละทายพัฒนาชู Home stay แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านละทาย
23 พ.ค. 2560

นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้เดินทางไปเป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มท่องเที่ยวละทาย  โดยมีนายศักดา พลศักดิ์ นายก อบต.ละทาย และนายดาเรศ พลศักดิ์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวละทายและกรรมการ ปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะกรมส่งเสริมการเกษตรจากกรุงเทพฯ ที่จะมาส่งเสริมและศึกษาดูงานชุมชนละทาย แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์ละทายแบบพอเพียง รวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือเรื่องงบประมาณการท่องเที่ยวชุมชน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษให้ส่งโครงการเสนอจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ กล่าวว่า Home stay แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านละทาย เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเผ่าลาว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงแบบครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง เช่น การเพาะเห็ดในภาชนะต่างๆ นำชมสวนอินทผาลัม สวนกล้วย สวนไผ่ ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน ทอเสื่อ ทอผ้า เครื่องจักสาน ชมกลุ่มผลิตสินค้าท้องถิ่น เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าสไบ การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวิถีชีวิตของชุมชนเผ่าลาวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง หาดนางเหงา เป็นต้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558