ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช. ชี้มูล เกษม-สมศักดิ์-บอร์ด ช.พ.ค.ทุจริตปล่อยเงินกู้ 2.5 พันล้านบาท
15 มิ.ย. 2560

     นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย และอาญา กับ นายเกษม กลั่นยิ่ง และคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา หรือ ‘เดอะบิ๊ก’ นักธุรกิจชื่อดัง รวม 20 ราย กรณีอนุมัติซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2.1 พันล้านบาท และ 400 ล้านบาท ให้บริษัท บิลเลี่ยนฯ โดยมิชอบ และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท บิลเลี่ยนฯ

     โดยจากการไต่สวนข้อเท็จจริงพบว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รับหนังสือเชิญชวนให้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2.1 พันล้านบาท จากบริษัท บิลเลี่ยนฯ หลังจากนั้นบอร์ด ช.พ.ค. ในการประชุมครั้งที่ 15/2556 มีมติอนุมัติให้นำเงินของกองทุน ช.พ.ค. ไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัท บิลเลี่ยนฯ โดยพิจารณาจากเอกสารเชิญชวนเพียงฉบับเดียว ทั้งที่หนังสือเชิญชวนกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องมีธนาคารเป็นผู้อาวัล (การค้ำประกันการใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน) เต็มจำนวน ดอกเบี้ยร้อยละ 7 กำหนดเวลา 1 ปี 1 วัน แต่บอร์ด ช.พ.ค. ไม่พิจารณาในรายละเอียด หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบริษัท บิลเลี่ยนฯ ไม่ตรวจสอบเอกสารอาวัลของธนาคาร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558