ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
09 ต.ค. 2560

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)           ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ตามที่กองทัพอากาศ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน โดยมีการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) นั้น ขณะนี้การดำเนินการจัดสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นการเก็บรายละเอียด ตกแต่ง และปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยกองทัพอากาศ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น. 

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ อาทิ การรักษาความปลอดภัย การจราจร การให้บริการด้านการแพทย์ การให้บริการอาหารเครื่องดื่ม การจัดจุดพักคอย รถสุขาเคลื่อนที่ ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ จำนวน 100,000 ดอก ซึ่งกำลังพลของกองทัพอากาศ และประชาชน ร่วมกันประดิษฐ์สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำดอกไม้จันทน์มามอบให้อีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการนี้ด้วย 

กองทัพอากาศขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558