ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
/คสช.แก้ไขคำสั่ง ม.44 เพิ่มข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
24 ต.ค. 2560

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุม คสช.ได้แก้ไขคำสั่ง คสช.ตามอำนาจมาตรา 44 เพิ่มข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเร่งรัดเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยเนื้อหาสาระในคำสั่งคสช. จะสอดคล้องกับร่างกฎหมายเพียงแต่จะช่วยให้การทำผังเมืองทำได้รวดเร็วขึ้น โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อส่งต่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำรายละเอียดแผนดังกล่าว โดยไม่ต้องคำนึงว่ากฎหมายผังเมือง

อย่างไรก็ตาม จากแนวทางดังกล่าวจะทำให้ในอนาคตประเทศไทยมีผังเมือง 2 รูปแบบ ได้แก่ ผังเมืองรวมโดยทั่วไป และผังเมืองที่ใช้เฉพาะกับจังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558