ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
"บิ๊กเจี๊ยบ- บิ๊กแป๊ะ" ลงใต้ หลัง เหตุเผารถทัวร์
19 ธ.ค. 2560

"บิ๊กเจี๊ยบ"พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และ บิ๊กแป๊ะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เดินทางลงพื้นที่ขายแดนใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์  เพื่อการประสาน/ทำงานร่วมกัน ในการแก้ไขป้ญหาที่เกิดขึ้น  เชื่อว่าเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจะต้องถูกแก้ไขไปได้ด้วยความรวดเร็ว  ส่วนการปฏิบัติ เมื่อถึงพื้นที่ทุกส่วนจะแยกย้ายกันออกติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยที่รับผิดชอบโดยใกล้ชิด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558