ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
เภสัช มข.- สปสช.-รพ.ศูนย์ขอนแก่น นำร่อง ผู้ป่วยรับยาเพิ่มที่”ร้านยาใกล้บ้าน”
09 ธ.ค. 2558

           รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าโครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย โดยร้านยาคุณภาพและร้านยาที่มีเภสัชกรประจำว่า เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านยาคุณภาพ/ร้านยาที่มีเภสัชกรประจำร้าน โรงพยาบาล (รพ.) ศูนย์ขอนแก่นและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น

           ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เพื่อร่วมกันจัดทำระบบเติมยาระหว่า รพ.ศูนย์ขอนแก่น ศูนย์การแพทย์ และร้านยาคุณภาพ/ร้านยาที่มีเภสัชกรประจำร้าน 20 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบบริการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยใน รพ.ลงได้

            ขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนางานบริการร้านยาให้มีบทบาทต่อระบบสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากร้านยานับเป็นบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุด กระจายตามชุมชน หากสามารถดึงเข้ามีส่วนร่วมจะช่วยเติมเต็มระบบสุขภาพของประเทศได้ 

            รศ.ภญ.สุณี เปิดเผยว่า รูปแบบระบบการเติมยาจะเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะโรคคงที่แล้ว เหลือแต่เพียงการกินยาต่อเนื่องเท่านั้น โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งจ่ายยา เบื้องต้นการส่งต่อผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาจะมี 2 ส่วน คือ รพ.ศูนย์ขอนแก่นส่งต่อร้านยาโดยตรง และศูนย์แพทย์เป็นผู้ส่งต่อผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรคหอบหืดในเด็ก โรคเบาหวานและความดัน ที่ต้องได้รับยาควบคุมอาการต่อเนื่อง โดยใบสั่งยาและยาผู้ป่วยจะถูกส่งมายังร้านยาเพื่อรอเบิกจ่ายให้กับผู้ป่วย ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ป่วยจะได้รับเอกสารที่บอกจุดตั้งร้านยาที่เข้าร่วมโครงการและชื่อเภสัชกรพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อรับยาในครั้งต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558