ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
กรมการค้าภายในมุ่งเชื่อมโยงซื้อขายผลไม้ล่วงหน้ากว่า 50,000 ตัน ระหว่างสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจการเกษตรจังหวัดตราด จำกัด กับ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
11 มี.ค. 2561

          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ผลไม้ภาคตะวันออกจะออกสู่ตลาดแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้า กรมการค้าภายในจึงได้จัดหาตลาดรองรับผลผลิตให้เกษตรกร โดยการจัดเจรจาเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกผลไม้ และโรงงานแปรรูปผลไม้ โดยมีเป้าหมาย 50,000 ตัน มูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท

 

          สำหรับแผนการจัดหาตลาดรองรับให้เกษตรกรดังกล่าว ในวันที่ 9 มีนาคม 2561                       ได้กำหนดให้มีการลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายผลไม้ล่วงหน้าระหว่างสหกรณ์ส่งเสริมภาคธุรกิจการเกษตรจังหวัดตราด จำกัด กับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต)                โดยสินค้าที่ ท็อปส์ จะรับซื้อจากเกษตรกรเป็นผลไม้คัดเกรด อาทิ ทุเรียนชะนีเกาะช้าง มังคุด เงาะ ลองกอง เป็นต้น ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดีให้ผู้บริโภคได้รับประทาน

 

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวกรมการค้าภายในได้ร่วมบูรณาการและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ จังหวัดตราด กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ในการช่วยเหลือเกษตรกรมาโดยตลอด

 

          อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดหาตลาดรองรับให้เกษตรกรล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะดำเนินการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้  การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทย     การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้ รวมทั้งส่งเสริมการขายผลไม้ในรูปแบบออนไลน์ด้วย  ทั้งนี้ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยอุดหนุนผลไม้ไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรผลิตผลไม้คุณภาพดีๆ ให้คนไทยและส่งออกไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

าร์เก็ต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558