ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
20 มี.ค. 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้” (The Development of Youth Learning Process on Climate Change Leading to Youth Awareness Networking) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา สนับสนุนการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558