ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
20 มี.ค. 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้” (The Development of Youth Learning Process on Climate Change Leading to Youth Awareness Networking) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา สนับสนุนการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558