ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ECHA เปิดตัวเว็บไซต์ “Chemicals in Our Lift” ให้ความรู้สารเคมีเข้าถึงทุกคน
11 เม.ย. 2561

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 หน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (European Chemicals Agency : ECHA) ได้เปิดเว็บไซต์ใหม่ “Chemicals in Our Life” ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี อาทิ สารเคมีที่ได้รับอนุญาต แนวทางการใช้สารเคมีในสินค้าต่างๆ ความเสี่ยงด้านสารเคมี รวมถึงกฎระเบียบ ข้อกำหนด และการดำเนินการควบคุมสารเคมีเหล่านั้น เพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นภาษาทางการภายใน EU 23 ภาษา

นายอดุลย์ฯ กล่าวเสริมว่า เว็บไซต์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน EU แล้ว หน่วยงานของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ผลิต และผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจะได้รับทราบแนวทางจัดการสารเคมีของ EU ภายใต้กฎระเบียบ EU REACH (Registration Evaluation Authorization & Restriction of Chemicals) เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของEU ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎระเบียบ EU REACH รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลข้างต้นเพิ่มเติมได้ที่ https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558