ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ECHA เปิดตัวเว็บไซต์ “Chemicals in Our Lift” ให้ความรู้สารเคมีเข้าถึงทุกคน
11 เม.ย. 2561

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 หน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (European Chemicals Agency : ECHA) ได้เปิดเว็บไซต์ใหม่ “Chemicals in Our Life” ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี อาทิ สารเคมีที่ได้รับอนุญาต แนวทางการใช้สารเคมีในสินค้าต่างๆ ความเสี่ยงด้านสารเคมี รวมถึงกฎระเบียบ ข้อกำหนด และการดำเนินการควบคุมสารเคมีเหล่านั้น เพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นภาษาทางการภายใน EU 23 ภาษา

นายอดุลย์ฯ กล่าวเสริมว่า เว็บไซต์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน EU แล้ว หน่วยงานของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ผลิต และผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจะได้รับทราบแนวทางจัดการสารเคมีของ EU ภายใต้กฎระเบียบ EU REACH (Registration Evaluation Authorization & Restriction of Chemicals) เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของEU ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎระเบียบ EU REACH รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลข้างต้นเพิ่มเติมได้ที่ https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558