ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
คสช. ยังคงดูแลประชาชน ส่งเดินทางกลับจากสงกรานต์โดยสวัสดิภาพ โดย ๖ วัน ยึดรถดื่มแล้วขับ ๑๓,๙๖๔ คัน
17 เม.ย. 2561

ภาพรวมการสัญจรในขณะนี้การใช้เส้นทางสายเหนือและสายใต้ เข้าสู่สภาวะปกติ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณรถสะสมในบางพื้นที่แต่ยังคงคล่องตัว ไม่มีการเปิดช่องทางพิเศษในทุกเส้นทาง โดยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงให้การดูแลในทุกจุดบริการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเช่นเดิม 

ล่าสุด ตลอด ๖ วัน มีผู้เข้าใช้บริการตามจุดบริการประชาชนของกองทัพบกมากถึง ๘๐,๐๔๘ คน ​​สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ มีดังนี้

​รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด ๕๒,๒๙๘ ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ ๒,๗๖๗ คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี ๓๔,๕๒๑ คน

​สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด ๔๑,๕๗๔ ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ ๒,๓๒๔ ราย  ยึดรถยนต์ ๑,๐๙๘ คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี ๒๐,๙๐๒ คน

​โดยตลอด ๖ วันที่ผ่านมา (๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑) เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ ๒๒๐,๕๐๗ ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ ๑๖๓,๘๔๐ ครั้ง  เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว ๑๓,๙๖๔ คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์๑๐,๑๓๙ คัน และรถยนต์ ๓,๘๒๕ คัน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ ๑๔๗,๙๗๑ คน  รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล ๘๖,๖๗๔ คน

​​อย่างไรก็ตาม สำหรับรถที่ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ด่านตรวจถาวร มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยขณะนี้เจ้าของรถได้ทยอยมาติดต่อขอรับรถคืนตามเวลาที่กำหนดแล้ว ส่วนรถที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีต้องรอให้ผลทางคดีเสร็จสิ้นก่อน จึงจะขอรับคืนได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558