ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟผ.เตรียมเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เพื่อระบายผักตบชวา
21 พ.ค. 2561

       นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาผักตบชวากีดขวางทางเดินน้ำว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผักตบชวาไหลมาจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลมารวมกันบริเวณด้านหน้าเขื่อนปากมูลเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กองผักตบชวากีดขวาง   การบริหารจัดการน้ำและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการสัญจรไปมาทางน้ำของพี่น้องประชาชน

       สำหรับการเตรียมเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อระบายผักตบชวา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในครั้งนี้ กฟผ. ได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย เรือ แพ และสิ่งปลูกสร้างอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำมูลให้รับทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบและเตรียมการป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ

       ในปีนี้ กฟผ. ได้เปิดบานประตูไปแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 24 เมษายน และ 11 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นประจำทุกครั้ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558