ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟผ.เตรียมเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เพื่อระบายผักตบชวา
21 พ.ค. 2561

       นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาผักตบชวากีดขวางทางเดินน้ำว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผักตบชวาไหลมาจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลมารวมกันบริเวณด้านหน้าเขื่อนปากมูลเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กองผักตบชวากีดขวาง   การบริหารจัดการน้ำและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการสัญจรไปมาทางน้ำของพี่น้องประชาชน

       สำหรับการเตรียมเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อระบายผักตบชวา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในครั้งนี้ กฟผ. ได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย เรือ แพ และสิ่งปลูกสร้างอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำมูลให้รับทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบและเตรียมการป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ

       ในปีนี้ กฟผ. ได้เปิดบานประตูไปแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 24 เมษายน และ 11 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นประจำทุกครั้ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558