ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กมธ.พิจารณาปรับลดงบประมาณปี 62 ไปแล้ว 10 กระทรวง
06 ก.ค. 2561

พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้พิจารณางบประมาณผ่านไปแล้ว 10 กระทรวง เช่น กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์ ผ่านงบประมาณไปแล้วเป็นวงเงินรวม 1,057,000 ล้านบาทเศษหรือคิดเป็นร้อยละ 35.26 จากวงเงินงบประมาณที่ต้องพิจารณารวมทั้งหมด 3 ล้านล้านบาท จาก 10 กระทรวงได้ปรับลดวงเงินงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 5,699 ล้านบาทเศษ โดยกระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณลงเยอะที่สุดถึง 5,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดงบกลาง ทั้งนี้ไม่มีการตั้งเป้าว่ารวมทุกกระทรวงแล้วจะมีการปรับลดงบประมาณลงเท่าใด ส่วนงบประมาณ 5,699 ล้านบาทที่ถูกตัดออกไปไม่ได้หมายความว่าจะถูกปรับออกไปจากงบประมาณ แต่จะมีการนำไปใส่ไว้ ในส่วนอื่นที่รัฐบาลเสนอขอเข้ามาเพิ่มหรือถ้ารัฐบาลไม่เสนอขอเข้ามาก็จะนำงบประมาณดังกล่าวไปใส่ไว้ในงบกลางแทน พร้อมยืนยันว่า งบประมาณปี 2562 ต้องอยู่ในวงเงิน 3 ล้านล้านบาท ไม่มีการปรับลดลงไปจากนี้

ทั้งนี้ ยังระบุว่า การพิจารณางบประมาณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการพิจารณางบประมาณฯต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และไม่ซ้ำซ้อน พร้อมกระจายไปทุกพื้นที่ ส่วนขณะนี้กำลังพิจารณากระทรวงลำดับที่ 11 คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านภาพรวมของการพิจารณาถือว่าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ โดยขณะนี้ ระยะเวลาพิจารณาผ่านมาแล้วกว่าครึ่งทางจากที่วางไว้ว่าต้องแล้วเสร็จใน 8 สัปดาห์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558