ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
อรรถวิชช์ เสนอ สนช. ถอนร่างแก้ไข พรป. กกต. ส่อเจตนาเลื่อนเลือกตั้งถึงปลายปีหน้า แนะตอนจับฉลากเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชี 616คนให้ กกต. ชุดใหม่ทำ
10 ส.ค. 2561

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถอนร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นแก้ไขการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง มิฉะนั้นจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปถึงปลายปี 62

เหตุผลคือ ทันทีที่ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มีผลใช้บังคับราวกลางเดือน ก.ย. กกต. ก็จะสามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ว. ชุดแรก 250 คน ตามบทเฉพาะกาลได้ทันที โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะมีหน้าที่ตามกระบวนการเลือกกันเองของผู้สมัคร ส.ว.ทั่วประเทศ จนเหลือ 200 คน ก่อนให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือ 50 คน เพื่อรวมกับ ส.ว.อีก 200 คน ที่ คสช. คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่หาก "สนช. วนย้อนกลับไปแก้ พรป.กกต.ที่ตนเองพึ่งออกมาได้ไม่นานนี้อีก การเลือกตั้งทั่วไปของส.ส.จะไม่มีทางทำได้ในเดือนก.พ."  การเลือกตั้งจะถูกยืดไปถึงปลายปีแน่นอนเพราะ ขั้นตอนการแก้พรป.ในสภาสนช. การเสนอขึ้นกราบบังคมทูล จนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และกฎหมายมีผลใช้บังคับนั้นรวมๆแล้วมีประมาณ 180 วัน และกกต.ใช้เวลาอีก100 วัน (ตามสถิติเดิม) กว่าจะได้บัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 616 คน  รวมแล้วมีขั้นตอนยืดไปอีกราว 9 เดือน

ผมในฐานะผู้เล่น ที่จะต้องลงสนามเลือกตั้งไม่ได้กังวลกับ บัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพราะกลไกการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดจริงนั้น เป็นการจับฉลากที่ล๊อคสเปกได้ยาก. กล่าวคือ บัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 616 คน จาก 77 จังหวัด จังหวัดละ 8 คนนั้น จะต้องถูกจับฉลากมาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจริงอีกครั้ง โดยจำนวนผู้ตรวจแต่ละจังหวัดจะมีกี่คน อยู่ที่จำนวนเขตเลือกตั้งว่ามีมากน้อย เช่นจังหวัดระยอง มีแค่ 4 เขตเลือกตั้ง จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ 5 คน ก็จะจับสลากจาก 8 ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดระยองมา 2 คน ส่วนที่เหลือ 6 ชื่อจะถูกเทรวมกับชื่อที่เหลือของบัญชีจังหวัดอื่นๆในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ถึงจะจับสลากจากกลุ่มจังหวัดเพิ่มอีก 3 คน ให้ครบโควต้า 5 คน. 

ผมเห็นว่า ขั้นตอนการจับฉลากเพื่อแต่งตั้งจริง ผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้น ให้ กกต.ชุดใหม่มาดำเนินการเท่านั้นก็แฟร์แล้ว สนช.ไม่ต้องวนย้อนไปแก้พรป.กกต.อีก ไม่งั้นการเลือกตั้งไม่มีทางเป็นเดือนก.พ.ตามที่นายกรัฐมนตรีวางไว้ แต่จะยืดไปถึงปลายปี 62

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558