ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย และส่งมอบป้ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ
18 ก.ย. 2561

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ร่วมเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" พร้อมทั้งมอบป้ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน ๓ หลัง หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพสตรี ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป บ้านพอเพียงชนบท สวัสดิการชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน ขบวนองค์การชุมชน เป็นต้น 

จากนั้นเวลา ๑๑.๔๐ น. ประชุมทีม One Home ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

นอกจากนี้ อผส. ยังร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก ได้แก่ นายแดง อ่อนสีเทา อายุ ๑๐๕ ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุยืน อาศัยอยู่กับบุตรคนที่ ๗ เป็นปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และ นางสมยา สวนไผ่ อายุ ๖๒ ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ขาข้างซ้ายหักเดินไม่ได้ ตาข้างซ้ายบอด อยู่กับสามี รับภาระเลี้ยงหลานวัยเรียน ๒ คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ ๖๐๐ บาท และเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนละ ๘๐๐ บาท และเปิดเวทีชาวบ้าน โดยพบปะ พูดคุย รับฟังข้ อเสนอ ข้อคิดเห็น จากประชาชนในพื้นที่ ณ วัดโพนคำ (บ้านผักขะ) อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558