ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุ "ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว"
18 ก.ย. 2561

          เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ร่วมเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุ "ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว" ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

          วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังของผู้สูงอายุ ให้สามารถร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพ กีฬา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง" ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมจำนวนทั้งหมด ๘๕ ราย การมอบป้ายบ้านพอเพียงชนบท จำนวน ๒๐๐ หลังคาเรือน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุจาก ๙ อำเภอ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจาก ๙ อำเภอ นิทรรศการหน่วยงาน พม. นิทรรศการเทศบาลตำบลหัวรอ และเยี่ยมชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
และนอกจากนี้ยังเป็นประธานในการประชุมทีม พม. (One Home)  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558