ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ประธาน กกต.ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมือง
28 ก.ย. 2561

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.  แสดงความยินดีที่พรรคการเมืองให้ความสำคัญ รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการทางการเมืองตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 และแม้จะเกิดขึ้นเพิ่งมารับตำแหน่งได้ 6 สัปดาห์ แต่ก็พร้อมชี้แจงประเด็นต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้พรรคการเมืองดำเนินการสอดคล้องกฎหมายและเป็นไปตามกรอบเวลาที่เกี่ยวข้อง

ประธาน กกต. ได้ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นว่าขณะนี้มีกลุ่มขอแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง 119 กลุ่ม ซึ่งยังไม่มีสถานะเป็นพรรคการเมือง ส่วนพรรคการเมืองที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องมีทั้งหมด 74 พรรค พร้อมอธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตรใบเดียว ทั้งการเลือกผู้สมัครแบ่งเขต การเลือกบัญชีรายชื่อ และการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี

ประธาน กกต. ยังชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งที่พรรคการเมืองต้องดำเนินการ ข้อกฎหมายที่พรรคการเมืองต้องดำเนินการนับแต่ 14 กันยายน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 ที่พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และจัดให้มีสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงพรรคไม่น้อยกว่า 500 คนภายใน 180 วัน แต่หากทำไม่ทันสามารถขอให้ กกต. ขยายได้อีก 180 วัน แต่หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ก็สิ้นสภาพพรรคการเมือง ส่วนพรรคการเมืองใดมีข้อบังคับคำประกาศอุดมการณ์ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ก็ขอให้ผู้บริหารพรรคตรวจสอบ และต้องตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน ก่อนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มีผลใช้บังคับ คือภายในวันที่ 10 ธันวาคม แต่สามารถขอ กกต. ขยายได้อีก 90 วัน หากไม่ทันก็ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้

ส่วนความพร้อมของ กกต. นายอิทธิพร บอกว่า กกต. ได้การแบ่งเขตเลือกตั้งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 ให้แล้วเสร็จก่อนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ ซึ่ง กกต. ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศราชกิจจนุเบกษาแล้ววันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา รวมถึงผลงานที่ กกต. ดำเนินการมี 4 ปี ก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร กกต. พนักงานสืบสวนไต่สวน เพื่อรองรับการเลือกตั้งในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558