ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ประเทศหน้าใหม่ประกาศเร่งพัฒนาระบบ TCWMD ในเวทีระหว่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์ เบลเยี่ยม
14 ต.ค. 2561

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม Second Dialogue on Export Control Governance ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจากต่างประเทศจำนวน 25 ประเทศ จากภูมิภาคแอฟริกา อาเซียนและประเทศสมาชิกระบอบการควบคุมการส่งออกสากล (Export Control Regimes) รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งจัดโดยโครงการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางของสหภาพยุโรป (EUP2P ) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ไทยได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานล่าสุดของประเทศต่างๆ ในการควบคุมสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Transfer of Technology: ITT) และความคืบหน้าการพัฒนาระบบ TCWMD ซึ่งผู้แทนจากประเทศต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมสินค้า ITT โดยจัดอบรมให้ความรู้และจัดทำระบบงานการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ WMD ภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เนื่องจากสินค้า ITT เป็นประเด็นที่ท้ายและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ไทยยังรับทราบความคืบหน้าของการพัฒนาระบบ Export Control ของประเทศต่างๆ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ลาว และญี่ปุ่น โดยปัจจุบันฟิลิปปินส์มีกฎหมาย The Strategic Trade Management Act รวมทั้งบัญชีสินค้าควบคุมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตส่งออกในปี 2562 ในขณะที่ลาวอยู่ระหว่างการนำกฎหมายเดิมมาบังคับใช้ในเบื้องต้นก่อนและมีแนวทางเช่นเดียวกับไทยที่มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกรมนำเข้าและส่งออก (Department of Export and Import) กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Industry and Commerce) เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ WMD ประเทศญี่ปุ่นได้ปรับบทลงโทษภายใต้กฎหมาย The Foreign Exchange and Foreign Trade Control Act (FEFTA) จากเดิมปรับผู้กระทำความผิดสูงสุด 10 ล้านเยน และน้อยสุด 5 ล้านเยน เปลี่ยนเป็นโทษปรับระหว่าง 1 พันล้านเยนและ 10 ล้านเยน และให้ความสำคัญในการควบคุมสินค้า ITT โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา รวมทั้งประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ WMD ได้ เช่น เทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) หรือการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมแต่เป็นเทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่มีความซับซ้อนและสามารถสร้างรูปร่างในการออกแบบที่หลากหลาย ล่าสุด EU อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน EU List จาก ปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) เป็นปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) โดยอยู่ระหว่างการสรุปบัญชีและนำเสนอ EC และรัฐสภาเพื่อลงนามประกาศใช้บังคับประเทศสมาชิกระบอบการควบคุมการส่งออกสากลภายในเดือนธันวาคม 2561  

นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมฯ ยินดีและชื่นชมไทยที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. TCWMD และเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อระบบ TCWMD รวมทั้งระบบงาน ICP ในเชิงลึกทั่วประเทศ ซึ่งระบบ ICP เป็นกลไลภายในองค์กรในการช่วยภาครัฐตรวจสอบการใช้และผู้ใช้ DUI สุดท้าย ซึ่งต่างจากประเทศอื่นที่กำหนดให้ระบบงาน ICP เป็นเพียงเครื่องมือการขออนุญาตแบบรายปีเท่านั้น นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการแสดงความพร้อมและศักยภาพด้านการบริหารระบบ TCWMD ในอนาคต นอกจากนี้ ลาวเป็นอีกหนึ่งประเทศ landlocked ที่น่าจับตามองในสมาชิกอาเซียนซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบ TCWMD มากขึ้น และคาดว่าจะออกกฎหมาย TCWMD เร็วๆ นี้ รวมทั้งฟิลิปปินส์ได้ประกาศกฎหมายฯ ใช้ก่อนโดยปราศจากระบบ TCWMD เพื่อแสดงเจตนารมย์ว่าสามารถดำเนินการตามข้อมติ UNSCR 1540 ให้เป็นที่ยอมรับแก่ประเทศนานาชาติได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558