ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
รัฐมนตรีเกษตรฯ ติวเข้มทูตเกษตรยุโรป แนะแนวทางเพิ่มโอกาสสินค้าเกษตรไทยในต่างแดน
18 ต.ค. 2561

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) เรียกประชุมทูตเกษตรประจำภูมิภาคยุโรปจาก 4 ประเทศ คือ อิตาลี เบลเยี่ยม รัสเซีย และสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ประเทศอิตาลี เพื่อมอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยให้ทูตเกษตรไทยทุกประเทศลงพื้นที่สำรวจตลาดการค้าสินค้าเกษตรในประเทศที่ตนประจำอยู่ และให้ประสานงานกับทูตพาณิชย์ไทยร่วมลงไปสำรวจตลาดด้วยกัน อีกทั้งให้หาโอกาสพบปะกับหอการค้าหรือภาคเอกชนของประเทศนั้น ๆ เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยให้ต่างประเทศได้รู้จัก

นายระพีภัทร์ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้เน้นสินค้าข้าวและยางพาราที่เป็นสินค้าหลักของประเทศไทย เนื่องจากประเทศในยุโรป เช่น อิตาลี เยอรมัน และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก มีความสนใจเกี่ยวกับสินค้าข้าวและยางพารามากขึ้นในช่วงนี้ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังยุโรป อีกทั้งสั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรในต่างประเทศดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ คือ 1) ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มด้านการเกษตร และความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ 2) เพิ่มโอกาสในการส่งออกยางพารา ข้าว ผักและผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง

3) ศึกษาข้อมูลภาคเกษตรของแต่ละประเทศ เพื่อปรับใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและการรวมกลุ่มของเกษตรกร 4) ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตการเกษตรของต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรของเกษตรกรในประเทศไทย และ 5) ให้ใช้ระบบไอทีเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรในประเทศไทย เพื่อให้รับรู้ข่าวสารและก้าวทันต่อสถานการณ์การผลิตและการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558