ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
“ไพรินทร์”มอบ ทย.เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง
18 ต.ค. 2561

                นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกรมท่าอากาศยาน โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ กรมท่าอากาศยาน ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ในการช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง โดยในปีงบประมาณ 2562 - 2563 ทย. มีโครงการที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง โครงการระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self-service) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ โครงการก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานขอนแก่น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานเลย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ ทย. ดำเนินการ ดังนี้

1.การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนด อาทิ มาตรฐานความปลอดภัย ใบอนุญาต เป็นต้น โดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัย ให้ ทย. นำระบบคุณภาพ ISO 9000 มาใช้กับท่าอากาศยานทุกแห่ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้

2.ให้ ทย. ดำเนินการเรื่องประกันภัยให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ และมีความมั่นใจในการรับบริการที่ปลอดภัย รวมทั้งสามารถนำผลจากการ audit ระบบความปลอดภัย ไปปรับปรุงการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.การนำ Big Data และ National Single Window (NSW) มาใช้กับท่าอากาศยาน อาทิ ระบบการเช็คอินด้วยใบหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

4.เตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ ได้มอบให้ท่าอากาศยานกระบี่ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาร่วมงาน “การจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018” ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทาง และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้ชัดเจนภายในท่าอากาศยาน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558