ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ออมสิน ร่วมพัฒนาระบบ O2O E-Commerce Platform “O2O-Village Grocery sponsored by GSB” ยก สินค้าโชห่วย กองทุนหมู่บ้าน โอท็อปขึ้นขายสินค้าบนตลาดออนไลน์
23 ต.ค. 2561

          นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินมีภารกิจในการเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจสำหรับประชาชนในทุกระดับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการประกอบอาชีพ การซื้อขายสินค้าได้มีรูปแบบที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีได้มีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ทำให้ตลาดการซื้อขายสินค้าได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่ระบบ E-Commerce หรือ online มากขึ้น โดยหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้สถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน สามารถพัฒนาและปรับปรุงธุรกรรมเพื่อรองรับการให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace Platform) หรือการซื้อขายสินค้าบนออนไลน์ นั้น ธนาคารออมสินจึงได้มีพัฒนาระบบ  E-Commerce แบบครบวงจร เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม E-Commerce โดยใช้ชื่อว่า “O2O-Village Grocery sponsored by GSB” ขึ้น

         “O2O-Village Grocery sponsored by GSB” เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรในการช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้าชุมชนหรือโชห่วย และผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป สามารถรับคำสั่งซื้อขายสินค้า ในลักษณะ Online to Offline (จากสินค้าออนไลน์ถึงร้านค้าชุมชน)และ Offline to Online (จากร้านค้าชุมชนสู่สินค้าออนไลน์) ซึ่งจะเป็นการซื้อขายทั้งในลักษณะ B2B (Business to Business) และ B2C (Business to Consumer)  ผ่าน ในลักษณะApplication บนสมาร์ทโฟน Tablet และ/หรือ POS ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวก ทั้งนี้ในระบบ O2O E-Commerce Platform จะรวมถึงระบบการบริหารจัดการสินค้าภายในร้าน ระบบบริหารจัดการสินค้ารอการขาย ระบบการจัดส่งและรับสินค้าหรือบริการ โดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้ให้บริการด้านการเงิน (Payments and Settlements)  เพื่อรองรับการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ผ่านบัตรเดบิต/เครดิตQR Code Mobile Banking และ E-Wallet เป็นต้น รวมถึงการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนผ่านบัตรโชห่วยและสินเชื่อผู้ประกอบการจากธนาคารออมสิน

         โดยธนาคารฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าช่วยติดตั้ง “E-Village Grocery sponsored by GSB” ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ธนาคารดูแลอยู่กว่า 60,000 กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงสมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันธนาคารก็จะสนันสนุนสินเชื่อให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ร้านค้าชุมชน สหกรณ์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการการลงทุนหรือซื้อสินค้า รวมถึงธนาคารออมสินพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  หรือผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงร้านโชห่วย หรือ OTOP ในชุมชนให้เป็นช่องทางในการรับซื้อสินค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ได้ในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558