ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และมอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
26 พ.ย. 2561

พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และมอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย (พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายประมนตร์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ท.พ. ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนายธัชพล จิโรจน์วัรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย) เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อมอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมกราบเรียนประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ เห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงได้มีการรวมพลังความร่วมมือโดยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 “เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจไม่เอา คอร์รัปชัน ครั้งที่ 1” ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2018” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 04.00 น.     ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่นำหลักส่งเสริมสุขภาพมาร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต ซึ่งงานวิ่ง กู๊ด กาย รัน 2018 ในครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงพลังบวก และพลังความดีด้วยการซื่อสัตย์ต่อตัวเองเพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกาไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการโกงหรือลัดเส้นทางวิ่ง นอกจากนี้ นักวิ่งยังสามารถส่งต่อความดี ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนนักวิ่งที่มาร่วมงานได้ด้วยเช่นกัน เราจึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดงานวิ่งครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้มีเป้าหมายร่วมกัน แสดงพลังความดีให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าเราสามารถเริ่มต้นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง
2กิจกรรมที่ 2 “การประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
สำหรับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ส่วนภูมิภาค ก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัด จะเป็นเป็นประธานการจัดงานระดับจังหวัด เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ที่ทางจังหวัดร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำภาค สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการจัดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไปพร้อมกับส่วนกลางผ่านการถ่ายทอดสัญญาณพร้อมกัน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558