ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาคเอกชน 16 บริษัท ร่วมแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ
29 พ.ย. 2561

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ราคาไข่ไก่ยังไม่มีเสถียรภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยังได้รับผลกระทบ และเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น ทั้งนี้ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์เข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมหารือและขอความร่วมมือในแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่จำนวน 16 บริษัท ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากผลผลิตไข่ยังออกมาปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด (demand) จึงได้มีมติในการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำเร่งด่วน 3 มาตรการ เพื่อปรับลดปริมาณการผลิตไข่ (supply) ดังนี้ 1) ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 1 ล้านตัว ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งมีบริษัทให้ความร่วมมือ 15 บริษัท 2) ส่งออกไข่ไก่ 60 ล้านฟองภายใน 1 เดือน ซึ่งมีบริษัทให้ความร่วมมือ 13 บริษัท (ซีพี 40 ล้านฟอง /เบทาโกร 10 ล้านฟอง อื่นๆ 10 ล้านฟอง) และ 3) ปลดพ่อ แม่พันธุ์ไก่ไข่ (ps) อายุ 25-60สัปดาห์ จำนวน 1 แสน ตัว ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งมีบริษัทให้ความร่วมมือ 16 บริษัท

นอกจากนี้ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ติดตาม ตรวจสอบให้บริษัทดำเนินการตามมติ ดังนี้ 1) ติดตามการปลดแม่ไก่ยืนกรง /ไก่ไข่พ่อ แม่พันธุ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ อย่างช้าต้องไม่เกิน 30 พ.ย. นี้ 2) ติดตามการส่งออกไข่ไก่ทุกสัปดาห์ และ 3) ติดตาม ตรวจสอบห้องเย็น เก็บไข่ไก่รอการส่งออก/ห้ามนำไข่ไก่ 60 ล้านฟองมาจำหน่ายตลาดภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น คาดว่าจะสามารถทำให้ราคาไข่ไก่ขนาดกลางหรือไข่ไก่ขนาดคละหน้าฟาร์มจะปรับตัวสูงขึ้นฟองละ 2.60 บาท จากปัจจุบันราคาไข่ไก่ขนาดคละอยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและไม่ขาดทุน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558