ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ประชาธิปัตย์เสนอแผนลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน
27 ธ.ค. 2561

ประชาธิปัตย์เสนอแผนลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนและประกาศคัดค้านร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ของรัฐบาล

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการนโยบายพรรคฯ ได้แถลงสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ออกหนังสือคัดค้านแผนพัฒนาฯ ของรัฐบาลที่ไม่โปร่งใส ขาดความจริงใจในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน และจะส่งผลทำให้ประชาชนต้องรับภาระค่าไฟที่สูงขึ้น

                1) การเปลี่ยนวิธีคำนวณกำลังผลิตส่วนเกิน ที่ทำให้กำลังผลิตส่วนเกินดูเหมือนลดลง จากเนื้อหาตามเอกสารแนบที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้กล่าวไว้ ทางพรรคฯ เห็นพ้องด้วยว่า “ไม่เหมาะสม” และมีคำถามว่าเป็นการปรับเปลี่ยน เพียงเพื่อเป็นข้ออ้างในการบรรจุแผนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมหรือไม่

                ประเด็นนี้สำคัญเพราะกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น จะเป็นภาระซึ่งจะมีผลต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนสูงถึง 10,000 ล้านบาทต่อปี ขอตั้งคำถามว่า การบรรจุแผนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่สองโรงนี้เพื่อประโยชน์ใคร

                2) ทำไมเราจึงไม่ใช้งบประมาณในการ “ยกระดับสายส่ง” ให้มีการส่งไฟฟ้าจากส่วนเกินของโรงไฟฟ้าทางจะวันออกที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นการใช้กำลังผลิตที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                3) ประชาธิปัตย์มองว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมที่กฟผ.ควบรวมทั้งการผลิต ทั้งโครงข่ายสายส่ง เป็นต้นเหตุที่ทำให้ กฟผ.ขาดแรงบันดาลใจในการยกระดับการพัฒนาระบบสายส่ง รวมไปถึงการพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อให้กฟผ. มีประสิทธิภาพในการบริหารการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น

                4) พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายที่จะลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างเป็นระบบ โดยที่เราจะส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาถูก ส่งเสริมการใช้รถเมล์ไฟฟ้า รถไฟไฟฟ้า และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานทดแทน และพรรคประชาธิปัตย์จะผลักดันยุทธศาสตร์ Solar Rooftop อย่างจริงจัง เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

ด้วยเหตุผลทั้งปวง พรรคประชาธิปัตย์จึงขอสนับสนุนข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมให้รัฐบาลทบทวนร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อรับฟังความเห็นในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากจะเป็นแผนที่จะมีผลผูกพันรัฐบาลในอนาคต จึงสมควรที่จะรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

พรรคประชาธิปัตย์มองว่า ประเทศไทยสามารถเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานได้อีกมาก จากการส่งเสริมอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลปัจจุบันเป็นตัวยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่เข้าใจว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านพลังงานเป็นโอกาสสำคัญของประเทศและของประชาชนคนไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ต.ค. 2562
ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จากรั้วแม่โจ้….สู่นักร้อง(เรียน)มือหนึ่ง “การส่งเรื่องตรวจสอบนักการเมืองทุกเรื่อง ก็ทำให้สังคมมีการตื่นตัวและรับรู้ พร้อมทั้งเข้ามาร่วมตรวจสอบกันมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้นักการเมืองไม่กล้าที่จ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558