ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กกต.คิกออฟกิจกรรมสร้างการรับรู้-ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
08 ก.พ. 2562

กกต.คิกออฟกิจกรรมสร้างการรับรู้-ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Kick Off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยนายอิทธิพร กล่าวว่า งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากยิ่งขึ้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558