ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
บิ๊กตู่ งัดมาตรา 44 คืนตำแหน่ง 15 นักการเมืองท้องถิ่น
08 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่เดิม หลังจากหัวหน้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้ มาตรา 44 ให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ 15 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี , นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกอบจ.เลย รวมถึงนายกเทศมนตรี นายกเทศบาล อีกหลายตำแหน่ง

ทั้งนี้ ภายหลัง ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบไม่พ้นความผิดและให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม ทั้ง 15 ราย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558