ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร แสดงความยินดีกับนายพรเพชร
17 มิ.ย. 2562

วันนี้ (17/6/62) ที่อาคารรัฐสภาเกียกกายนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รับมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีจากนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาโดยมีคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมแสดงความยินดี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558