ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ป.ป.ส. เดินหน้าปราบปรามพื้นที่แพร่ระบาด ลดความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล
25 ต.ค. 2562
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ภายใต้การอำนวยการของ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ สำนักงาน ปปส.ภ. 3 และ ปปส.ภ.6 ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. และแรงงานจังหวัด ลงปฏิบัติการ ใน 2 จังหวัด รวมกำลังเจ้าหน้าที่ 120 นาย พร้อมสุนัขตำรวจ ทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่ประชาชนร้องเรียนผ่าน สายด่วน 1386 จำนวน 1 แห่ง และเข้าตรวจค้นยาเสพติดในสถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง ตาม “แผนปฏิบัติการปิดล้อมหมู่บ้านชุมชนแพร่ระบาด” เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล
  
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำการปิดล้อมตรวจค้นนักค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชน ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 รวมทั้ง เข้าตรวจค้นยาเสพติดในสถานประกอบการไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ 4 แห่ง และโรงงาน 2 แห่ง  เพื่อป้องปรามการกระทำความผิด
    
สรุปผลการปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ดังนี้ 1.เข้าปิดล้อมตรวจค้น ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ในข้อหาเสพ (ยาบ้า)  และ 2.เข้าตรวจค้นยาเสพติดในสถานประกอบการ 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 4 แห่ง ผลการปฏิบัติการไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย         โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการฯ ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งได้ปฎิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ พบว่าสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์เอกชนดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด และแต่ละบริษัทได้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบขนส่งยาเสพติด ทั้งในส่วนของการคัดเลือกพนักงานและปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทให้สอดรับกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ นอกจากนี้ ได้เข้าตรวจค้นโรงงานเอกชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2 แห่ง โดยขอเข้าตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน จำนวน 264 ราย ผลการตรวจค้นไม่พบสารเสพติดในร่างกายทั้ง 264 ราย
 
สำนักงาน ป.ป.ส. จะเดินหน้าปราบปรามพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน       ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งดำเนินการมาตรการป้องปรามการกระทำความผิด ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ โดยแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  ยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 โดยทุกข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับและปัญหาของประชาชนจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
 
--------------
 
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558