ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รัฐร่วมเอกชน เปิดตัวแอป 'TAGTHAi (ทักทาย)' เพื่อการท่องเที่ยวไทย
14 พ.ย. 2562

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ “DigitalTourism Platform” สร้างแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติในรูปแบบแอปพลิเคชั่น ภายใต้ชื่อ TAGTHAi (ทักทาย) ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันดิจิทัลมีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจแล้ว ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีการปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ธุรกิจอาจจะดำเนินไปด้วยความยากลำบาก จนอาจถึงขั้นต้องยุติการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ช่วยประคองภาวะเศรษฐกิจของไทย ไม่ให้ชะลอตัวลงไปมากนัก ดังนั้น หากเราสามารถดึงดูดเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงเดินหน้าและเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน หากมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงฯ เห็นว่า เครื่องมือดิจิทัลจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนจึงพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนผลักดันโครงการความร่วมมือนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ “Digital Tourism Platform” กล่าวว่า โครงการ Digital Tourism Platform เป็นการสร้าง Platform การท่องเที่ยวแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ Application TAGTHAi (ทักทาย) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน ที่มีการลงนามความร่วมมือกันไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยดำเนินการผ่านบริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดย Platform กลางดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว สินค้าและบริการของผู้ประกอบการในตลอดทั้ง Value Chain ด้านการท่องเที่ยว ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้มีช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้ว จะเกิดประโยชน์ในด้านการกระจายรายได้ และการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมีความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวผ่านเครื่องมือดิจิทัล จะมีส่วนช่วยให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตได้ ธนาคารกสิกรไทยจึงให้การสนับสนุนในการพัฒนาแอปฯ TAGTHAi โดย กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาแอปฯ TAGTHAi ให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ดังนี้

1. เป็นแอปฯ ท่องเที่ยวแอปฯ แรกที่ครบวงจรทุกเรื่องการท่องเที่ยว (One Stop Service) ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล วางแผน การจอง และโปรโมชั่นพิเศษ 2. การวางแผนทริปท่องเที่ยวในแบบของตัวเอง (Trip Planning) ตามสไตล์ที่ชอบ หรือจะท่องเที่ยวตามทริปแนะนำในแอปฯ ก็ได้ 3.การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมผ่าน Marketplace เป็นการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานที่เข้าร่วม นักท่องเที่ยวสบายใจกับการจองที่เชื่อถือได้ และ 4. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) แอปฯ TAGTHAi เป็นแอปฯ แรกที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ฟีเจอร์ SOS จะเชื่อมการทำงานกับตำรวจท่องเที่ยว (1155) และตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และในอนาคตมีแผนพัฒนาฟีเจอร์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม เช่น e-VISA, การสร้าง Content โดยผู้ใช้งาน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ Marketplace ที่สามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์ สปา รถเช่า และสวนสนุก เป็นต้น

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งการทำการตลาดและการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ซึ่งได้พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี โดยปัจจุบันมีการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือทาง Call Center โดย ททท. ให้ความสนับสนุน TAGTHAi ทั้งในด้านข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ ด้วยเชื่อว่า Platform นี้จะช่วยอำนวยความสะดวก และเป็นอีกช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ (First Visit) และเป็นการสร้างโอกาสในการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่รอง ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ของประเทศอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558