ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
นายกฯ ขอผู้ปกครองส่งเสริมเด็กเรียนรู้ตามความถนัด
11 ม.ค. 2563

นายกฯ เปิดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล แจกลายเซ็น พร้อมขอให้ผู้ปกครองส่งเสริมเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความถนัด ระบุ คำขวัญวันเด็ก ต้องการสื่อถึงผู้ใหญ่ด้วย ย้ำ ไร้ความขัดแย้ง ประเทศเข้มแข็ง เดินหน้าต่อไปได้

ทั้งใน ในวันเด็ก (11 ม.ค. 2563 ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยทันทีที่มาถึง นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปยังห้องทำงาน ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อพบประกับเด็กและเยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เช่น เด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความซื่อสัตย์กตัญญู  และเด็กพิเศษเด็กด้อยโอกาส จำนวน 20 คน  และยังทักทายเด็กที่ต่อแถวนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

จากนั้น นายกรัฐมนตรีลงมายังตึกสันติไมตรี เพื่อเปิดงานวันเด็กประจำปี 2563 ของทำเนียบรัฐบาล และกล่าวกับเด็ก เยาวชน และ ผู้ปกครอง ที่มาร่วมงาน ตอนหนึ่งว่า “เด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต ดังนั้นทุกคนต้องรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีสติปัญญาและสมาธิ ซึ่งคำขวัญวันเด็กปีนี้ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ไม่ได้ตั้งใจจะให้เด็กเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ใหญ่ด้วย เพราะหากทุกคนทำได้ ประเทศจะเข้มแข็ง ทุกคนจะปลอดภัย บ้านเมืองจะสงบ และความขัดแย้งไม่ว่าจะเรื่องใด ต้องแก้ไขด้วยการพูดคุย ไม่ใช่หาทางออกด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม  ความรักและความสามัคคีเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้โลกปลอดภัย”

นายกรัฐมนตรี ยังขอให้ผู้ปกครองผลักดัน ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความถนัดและความสามารถ ไม่จำเป็นต้องเรียนเฉพาะมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเรียนสายวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อจบแล้วจะได้มีงานทำ

ทั้งนี้ ระหว่างพิธีเปิดงานนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมแลกเปลี่ยนทดสอบเชาว์ปัญญาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเกมวัดระดับน้ำ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงาน จากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็ก พร้อมแจกลายเซ็นให้กับเด็กอย่างเป็นกันเอง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558