ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
นิพนธ์ บรรยายกฎหมาย อำนาจหน้าที่ อปท.และนครหลวงให้ผู้อบรบหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่น 5
14 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 ที่ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ   นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "กฎหมายและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนครหลวง" ในการศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 5) จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  มีวัตถุประสงค์ในการสร้างทัศนคติความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถบูรณาการแนวความคิดทางการบริหารองค์กร การบริหารท้องถิ่นร่วมกันต่อการพัฒนา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทยเมื่อเปรียบเทียบกับอำนาจหน้าที่ของระบบราชการ และ อำนาจหน้าที่ของนครหลวงกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น โดยบรรยายผ่านประสบการณ์การทำงาน มุมมอง และวิสัยทัศน์ ในการทำงานที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558