ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ฉะเชิงเทราสั่งปิด "บ้านโป่งเจริญ" ห้ามเข้าออก 14 วัน ควบคุมไวรัสโควิด-19 ระบาด
21 มี.ค. 2563

21 มี.ค.63 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 ในพื้นที่บ้านโป่งเจริญ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บ้านโป่งเจริญ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้ มีกำหนด 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

2.ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2563 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับสาเหตุที่ปิดพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีเซียนมวยไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี 4 คน ในวันที่ 6 มีนาคม เบื้องต้นพบว่ามี 1 คนติดเชื้อโควิด-19 ส่วนอีก 3 คน รอฟังผลอยู่ ส่วนสาเหตุที่เพิ่งรู้ว่าติดเชื้อ เนื่องจากกลับมาไม่มีอาการใดใด และตามเกณฑ์จะตรวจโรคของพื้นที่ ต้องมีอาการจึงตรวจฟรี หากไม่มีอาการต้องเสียเงินตรวจ

สำหรับเซียนมวย 4 คน นี้ไม่ได้เดินทางไปดูมวยคณะเดียวกับนายกฯไก่ แยกไป แค่เป็นกลุ่มเซียนมวยเหมือนกัน รวมถึง นายกฯไก่ ไม่ได้มีบ้านอยู่ในบ้านโป่งเจริญ แต่อยู่ในเขตอำเภอเมือง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558