ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
30 มิ.ย. 2559

          ภายหลังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแกนหลักในการจัดงาน “Startup Thailand  2016” เมื่อวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้โดยงาน Startup Thailand 2016 จัดขึ้นเพื่อระดมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศให้มารวมกัน  โดยการสร้างความตระหนักและการตื่นตัวในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ National Campaign Startup Thailand ขึ้น

          การจัดงานที่ผ่านมามีผู้ร่วมงานมากกว่า 36,000 คน นับได้ว่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียที่มีจำนวนคนเข้าชมงานอย่างล้นหลาม มีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศและวิสาหกิจเริ่มต้นมากกว่า 250 บูธ มีการขอคําปรึกษาและขอรับการบริการจากศูนย์บริการร่วมภาครัฐประมาณ 12,000 ราย จนทำให้เกิดการลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เกิดการรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจเบื้องต้นเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสัญญานที่ดีของประเทศไทยที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ดียิ่งขึ้น และจากความสำเร็จดังกล่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไฟเขียวให้จัดงาน Startup Thailand 2016 โดยการกระจายไปในระดับภูมิภาค เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจให้ได้รับรู้และมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ กลุ่มนักเรียนอาชีวะที่มีฝีมือ หรือแม้กระทั่งเกษตรกรก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้ งานสตาร์อัพจะกำหนดจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด ขอนแก่น และภาคใต้จังหวัดภูเก็ต คาดว่ากำหนดจัดขึ้น อย่างไรก็ตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พิเชฐ  ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การันตีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ส่วนกลางแน่นอน

          ติดตาม ข้อมูลการจัดงาน “Startup Thailand 2016” 3 ภูมิภาค สอบถาม ได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-017-5555 หรือ call center 1313

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558