ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สหแพทย์เภสัช เปิดขยายโรงงานผลิตยา เพิ่มศักยภาพการผลิตยา
09 พ.ย. 2559

            บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (Medicpharma) ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS เพิ่มงบประมาณในการลงทุนขยายกำลังการผลิต เปิดตัวโรงงานยาแห่งใหม่ให้เป็นโรงงานผลิตยาคุณภาพที่ครบครันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาตรฐานสากล เพื่อตอบรับความต้องการภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมหนุนภาคสาธารณสุข เพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาคุณภาพ มั่นใจตอบโจทย์คนไทยและเอเชีย ด้วยเทคโนโลยีผลิตยาที่ทันสมัย ชูคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมโรงงานยาในต่างประเทศ                          
            นายวิษณุ อัศเวศน์ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ได้เปิดขยายโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรอัตโนมัติ มีกระบวนการผลิตและการควบคุมและประกันคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยให้ก้าวออกสู่ต่างประเทศ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันที่ทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 (Version 2008) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในทุกหมวดยาที่ผลิต  และ ISO/IEC 17025 สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข และรางวัล อ.ย. Quality Award ปี 2558 และ 2559 
            ในปีนี้ยังได้ทำการขยายธุรกิจ โดยสร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่บนเนื้อที่ 15 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยงบประมาณ 920 ล้านบาท ภายในโรงงานประกอบ ด้วย 4 อาคาร ได้แก่ อาคารที่ 1 ส่วนสำหรับผลิตยาทั่วไป ส่วนสำนักงาน ฝ่ายประกัน ควบคุมคุณภาพ และฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาคารที่ 2 ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าสำเร็จรูป อาคารที่ 3 อาคารสำหรับผลิตยากลุ่มเพนนิซิลลิน และฝ่ายควบคุมคุณภาพยากลุ่มเพนนิซิลลิน อาคารที่ 4 อาคารส่วนสนับสนุนการผลิต โรงงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับผลิตยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ (Non-sterile pharmaceutical products) สามารถผลิตยาในรูปแบบ ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาแคปซูล ยาน้ำชนิดใสและชนิดแขวนตะกอน ยาผง และยากึ่งแข็ง เช่น ยาครีม ยาออยท์เมนท์ และยาเจล รวมไปถึงยาในกลุ่มยา เพนิซิลลิน ซึ่งมีการแยกอาคารผลิตและพนักงานออกอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน  ห้องผลิตยาทั้งหมดเป็นห้องสะอาด (Clean room class D)  มีระบบอากาศ (HVAC) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และความดันอากาศในแต่ละห้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทั้งจากภายในและภายนอก  และมีกำลังการผลิตยาเม็ด 6,700 ล้านเม็ดต่อปี ยาแคปซูล 1,000 ล้านแคปซูลต่อปี ยาน้ำ 2.8 ล้านลิตรต่อปี ยาผง 175 ตันต่อปี ยากึ่งแข็ง (ขี้ผึ้ง ครีม เจล) 140 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว จะต้องผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างเข้มงวดจากฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของยาที่ได้มาตรฐานตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับคณะกรรมการอาหารและยา กระบวนการผลิตและการควบคุมและประกันคุณภาพดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของเภสัชกรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญสูง บริษัทฯมีการวางระบบบริหารคุณภาพที่ดีมายาวนาน และมีการควบคุมการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม SAP ในทุกๆ ส่วนอย่างเต็มรูปแบบ  โรงงานนี้มีระบบสนับสนุนการผลิตอย่างสมบูรณ์ เช่น Chiller ทำความเย็น ขนาด 640 ตัน ระบบผลิตน้ำ Purified water สำหรับใช้ในการผลิตได้ถึง 1,500 ลิตรต่อชั่วโมง และยังได้สนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้งแผงวงจรผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ในเนื้อที่ 6,452 ตารางเมตร ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 0.9 MW ใช้ในโรงงานเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดด้วยศักยภาพของโรงงานใหม่นี้ อัตราการเติบโตของธุรกิจจะต่อเนื่องที่  30 % โดยมีระยะเวลาคุ้มทุนอยู่ที่ 7 ปี ซึ่งเป้าหมายในอนาคตของบริษัทคือ พัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยให้เป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของโลก นอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และส่งเสริมนโยบายแห่งชาติด้านสาธารณสุขในการเข้าถึงยาของประชาชนอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558