ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ที่ประชุม สปท. ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบ ถึงการทรงราชย์ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10
06 ธ.ค. 2559

          การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ที่มีร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นประธาน ได้มีการประชุมตามปกติ โดยก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณารายงานแผนการปฏิรูป ประธานสปท.ได้แจ้งถึงกรณีที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ และการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อให้ที่ประชุม สปท. รับทราบโดยทั่วกัน ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมปกติ

          สำหรับวาระการประชุมมีการพิจาณราเรื่องที่คณะกรรมาธิการ สปท. เสร็จแล้ว คือ รายงานเรื่องการปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการ สปท. ด้านพลังงาน และคณะกรรมาธิการ สปท. ด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และรายงานเรื่อง การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน : สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ ของคณะกรรมาธิการ สปท. ด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

          ขณะที่ความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายลูก นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรธ. ได้พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแบบไล่เรียงรายมาตราเสร็จสิ้นเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยวันนี้จะพิจารณาไล่เรียงรายมาตราในเนื้อหาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งหากเสร็จสิ้นเร็วภายใน 1 ถึง 2 วัน ก็จะแถลงสาระสำคัญและเปิดเผยตัวร่างกฎหมายทั้งสองฉบับพร้อมกัน แต่หากยังไม่แล้วเสร็จก็อาจจะแถลงเปิดสาระสำคัญและเปิดเผยตัวร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก่อน

          ส่วนเตรียมความพร้อมหากมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ นายนรชิตกล่าวว่า ยังไม่มีสัญญาณใดๆอย่างเป็นทางการ แต่สิ่งที่ กรธ. จะเร่งทำก่อนคือการเปิดเผยเนื้อหากฎหมายลูกที่เสร็จแล้ว เพื่อให้ สนช. สื่อมวลชน หรือบุคคลที่สนใจ ได้ศึกษาก่อน 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558