ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
"นิกร" ร้อง นายกรัฐมนตรี กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเข้มงวด
13 มี.ค. 2560

นายนิกร จำนง สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ในฐานะประธานชมรมไทยปลอดภัย ยื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยนายนิกร ระบุว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบายให้ทุกจังหวัดลดอุบัติเหตุลง 5 % แต่ไม่สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุลงได้ และจากการประเมินสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนัก จึงเชื่อว่าปีนี้จะมีการจัดมิดไนท์สงกรานต์จำนวนมาก ทำให้มีการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น วันนี้จึงได้นำข้อมูลสถิติ 10 จังหวัด การเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์สูงสุด ในช่วง 4 ปีที่ผ่าน อาทิ จ.พิจิตร ชลบุรี และกรุงเทพฯ รวมทั้งเสนอแนวทางใหม่ในการลดอุบัติเหตุโดยให้ทุกจังหวัดตั้งเป้าลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด หรือ การลดสูญเสียมุ่งสู่ศูนย์ ซึ่งหากจังหวัดสามารถทำตามแนวทางดังกล่าวได้ ให้รัฐบาลมอบรางวัลหรือหนังสือชมเชยเพื่อเป็นแรงพลักดันการดำเนินการต่อไป

พร้อมกันนี้ยังอยากให้รัฐบาลนำแนวทาง ของคณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนที่ตนเองเป็นประธาน ไปกำหนดเป็นแผ่นแม่บท มิเช่นนั้นอาจเกิดความสูญเสียกว่า 1 แสนชีวิต ในอีก 5 ปี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558