ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
โฆษก กห. เผย ภาคประชาสังคมเสนอแนวทางปรองดอง ขอทุกฝ่ายเป็นกลาง เปิดใจไม่มีอคติ ชี้ต้องใช้เวลา แนะอภัย
22 มี.ค. 2560

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภาพรวมในการพูดคุย แนวทางปรองดอง ต่อคณะอนุกรรมการ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในส่วนภาคประชาสังคม ว่า ขณะนี้มีองค์กร เข้ามาร่วมเสนอแนวทางปรองดองแล้ว 11 องค์กร ซึ่งภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยดี และสร้างสรรค์ โดยทุกองค์กรมีความเข้าใจและมั่นใจในการเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งมองเรื่องปรองดองว่าทุกฝ่ายต้องเป็นกลาง เปิดใจตัวเองโดยไม่มีอคติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

พร้อมมองถึงความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ เป็นเรื่องปกติของสังคม แต่บนความขัดแย้งต้องไม่มีเรื่องรุนแรง และทุจริต โดยมุ่งไปที่คนต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น การแก้ปัญหาจึงจำเป็นแก้ที่คน เน้นการศึกษา กระตุ้นจิตสำนึก ยอมรับสิทธิผู้อื่น รัฐเองต้องให้ความรู้ ประชาชนมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาศเท่าเทียมกัน พร้อมจำเป็นต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ ให้ตระหนักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการหารือกับภาคประชาสังคม ถึงแนวทางในการสร้างความปรองดอง ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยเวลาและความเข้าใจ ให้อภัยกัน และสร้างความไว้ใจ ส่วนการเลือกตั้ง ยังมองว่าเป็นเพียงกระแสสังคม ที่พูดกันไปเอง เพราะขณะนี้สังคมยังมีปัญหา ความรุนแรงอยู่ โดยเฉพาะความรุนแรงทางใจ พร้อมเสนอ คสช. มีการเจรจา เปิดเวที ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทำความเข้าใจกัน มากขึ้น และบริหารความขัดแย้งของโครงสร้างทุกองค์กร

อย่างไรก็ตาม ย้ำว่า คณะกรรมการ ป.ย.ป  มีความตั้งใจ และพร้อมเปิดกว้างพูดคุย รับฟังความเห็นทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคได้พูดคุย เพราะการให้ความเห็นเป็นประโยชน์ต่อความขัดแย้งที่ผ่านมา วอนทุกฝ่ายอย่าสร้างเงื่อนไขแนวทางสร้างความปรองดอง โดยในวันศุกร์นี้ เตรียมเชิญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI และ กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนให้ข้อคิดเห็นด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558