ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ผบ.ทบ.ยันผลสอบ "ราชภักดิ์" โปร่งใส
20 พ.ย. 2558

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองทัพบก มีกำหนดแถลงข่าวความคืบหน้าผลสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ที่ห้องรับรอง 212 ภายในกองบัญชาการกองทัพบก เกี่ยวกับผลสอบการจัดสร้างโครงการ ภายหลังได้รับรายงานผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนด้วยวาจาจาก พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะประธานการตรวจสอบ โดยมี พล.ท.สรรชัย อจลานนท์ เจ้ากรมกำลังพลกองทัพบก ทำหน้าที่เป็นเลขาฯ และมีกรมฝ่ายเสธ.กองทัพบกทั้งหมดเป็นกรรมการในการตรวจสอบ หลังจากครบกำหนด 7 วันตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กำหนดกรอบเวลาเอาไว้ ภายหลังมีคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะทำงานได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน และได้มีการประชุมสรุปผลการทำงานเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ผบ.ทบ.ได้ยันถึงผลการตรวจสอบโครงการอุทยานราชภักดิ์ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ จากการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีมีความโปร่งใส โครงกาารนี้ไม่มีงบประมาณรองรับ เป็นโครงการที่ใช้เงินบริจาคทั้งสิ้น และขณะนี้เงินบริจาคเพื่อก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ในส่วนของกองทัพบกเหลืออยู่ 33 ล้านบาท ของเงินมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์เหลืออยู่ประมาณ 100 ล้านบาท และเนื่องจากอุทยานราชภักดิ์อยู่ในที่ดินของกองทัพบก ตนในฐานะผู้บัญชาการกองทัพบกพร้อมที่จะรับช่วงดูแลโครงการอุทยานราชภักดิ์ แต่จะไม่รับเอามูลนิธิฯ มาด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558