ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
มติ ครม.แก้ไขเงินชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองในปี 56-57
13 มิ.ย. 2560

     พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้มติ ครม.เมื่อปี 58 เรื่องการเยียวยาตามมนุษยธรรมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองในปี 56-57 โดยมีการปรับแก้ไขเงินชดเชยรายเดือนให้แก่บุตรผู้เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ ที่จากเดิมจะต้องได้รับเงินเยียวยาไปจนจบปริญญาตรี แต่ปรับเป็นให้จบปริญญาตรีใบแรก และอายุไม่เกิน 25 ปี ส่วนเงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่ศึกษาไปจนจบปริญญาตรีปริญญาตรี หลักสูตรแรก และอายุไม่เกิน 25 ปี โดยมีการสำรวจมาแล้วพบว่ามี 100 คน อยู่ในวงเงินหก 6 ล้านบาท

     ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีมติให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเมื่อ 14 ต.ค.16 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 43 คน ได้รับเงินชดเชย 7.4 แสนบาทต่อคน ส่วนกรณีบาดเจ็บ 47 คน ได้รับเงินชดเชย 4.9 ล้านบาท พร้อมให้ความช่วยเหลือญค่าทำศพวีรชน ปี 52 ศพ รายละ 20,000 บาท และให้ค่าดำรงชีวิตเดือนละ 3,000 บาท ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558