ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
โฆษก กองทัพบก แจงประเด็นจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เหตุซ้ำซ้อน งาน ปปท.
19 ก.ค. 2560

พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่บางบุคคลกล่าวถึงการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ของ คสช. เป็นการซ้ำซ้อนงานของ ปปท. นั้น

      เรียนว่า ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสในพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยเหมาะสมในรูปแบบต่างๆ ที่ประชาชนได้พบเห็นและสัมผัสจนรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยในขั้นนี้จะทำหน้าที่เฉพาะการรับเรื่องร้องเรียนฯ มาเท่านั้น

     หลังจากนั้นจะมีการสรุปกลั่นกรองนำส่ง ให้หน่วยงานตามกระบวนการอย่าง ศอตช.หรือ ปปท. ต่อไป หรืออาจมีการติดตามและคอยอำนวยความสะดวกให้  คงมิได้เข้าไปก้าวก่ายงานสืบสวนสอบสวนของ ปปท. แต่อย่างใด ซึ่งในภาพรวมจะเป็นการสนับสนุน และเสริมงานให้กัน. และยิ่งข้อจำกัดเรื่องที่ตั้งหน่วยงานของ ปปท.ในส่วนภูมิภาคก็ยังมีไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด.

      การตั้งศูนย์ฯ ในครั้งนี้จึงเสมือนเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกันอย่างเป็นระบบระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ให้เข้าถึงกันสะดวกมากยิ่งขึ้น

      ส่วนในระดับคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากประชาชน ทาง คสช.ก็ได้แต่งตั้งให้เลขาธิการ ปปท./เลขาธิการ ศอตช. เป็นคณะทำงาน เพื่อประสานการปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง โดยเฉพาะเพื่อการเดินเรื่องต่อเนื่องไปให้ได้ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมในชั้นสืบสวนสอบสวน  ที่จะต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังประชาชน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558