ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
บวรศักดิ์ เปิดเผยการปฏิรูปกฎหมายแผนแรกเสร็จแล้ว - เริ่ม 1 พ.ย.พร้อมรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน
30 ต.ค. 2560

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า แผนปฏิรูปกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน ทั้งการส่งหนังสือขอรับฟังความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร การเชิญบุคคลเข้าให้ความเห็นต่อกรรมการ และการลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากประชาชน ใน 4 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ชลบุรี รวมไปถึงกรุงเทพฯโดยจะเริ่มในวันพุธที่ 1 พ.ย. นี้ เพื่อรับฟังความเห็นจาก สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายของประเทศได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น โดยจะบังคับใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นและทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย ที่สำคัญต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้น 

แต่ทั้งนี้แผนดังกล่าวยังไม่ใช่แผนสุดท้าย เพราะยังต้องปรับแก้ไขหลังการรับฟังความเห็นจากประชาชนอีกครั้งก่อน แต่จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 24 ธันวาคม ก่อนส่งให้สภาพัฒน์นำไปบูรณาการทั้ง 13 แผนให้สอดคล้องกัน จากนั้น จึงจะส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ พิจารณาเห็นชอบภายใน 1 เดือน จึงส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็สามารถเดินหน้าตามแผนที่เสนอได้ ภายในปี 2561

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558