ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ม.หอการค้าไทยจัดกิจกรรม TSI ไทยเท่ ดึงเลือดใหม่สานวัฒนธรรมไทย
24 ม.ค. 2561

         หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังผลักดันร่วมกับรัฐบาลเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน สนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2561 เป็นวาระท่องเที่ยวแห่งชาติ เดินกลยุทธ์ภายใต้การเที่ยวเมืองรองเพิ่มมากขึ้น พร้อมเพิ่มมูลค่าในจังหวัดต่างๆ ผ่านนโยบาย ไทยเท่ โดยการเอาวัฒนธรรมไทยเป็นตัวตั้ง รวมถึงเอานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สินค้าและบริการมีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายไทยเท่นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยกระจายรายได้ในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นได้

          อาจารย์ดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมใน ”TSIไทยเท่” ครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษารู้ถึงคุณค่าของชุดไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ที่มีความล้ำค่า มีความปราณีตและความน่าสนใจไม่แพ้วัฒนธรรมต่างประเทศ โดยจะดำเนินกิจกรรมด้วยการถ่ายทอดความเป็นไทยที่น่าหลงใหลผ่านชุดไทย ให้บุคลากรร่วมกันชุดไทยประยุกต์มาเรียนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแสดงให้เห็นว่าชุดไทยสามารถใส่ได้ไม่ต้องอายใครและยังมีความเท่สอดรับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ได้เชิญชวนนักศึกษาประเทศจีน เพราะ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมงานเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 2 ประเทศเข้าด้วยกัน ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างนักศึกษา 2 ประเทศ

          “ไทยเท่” คือแนวคิดของเราว่าทำอย่างไรถึงจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นโดยนำวัฒนธรรมไทยเป็นตัวตั้ง และทำเอานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้วัฒนธรรมของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา โดยการเอาวัฒนธรรมไทยเป็นตัวตั้งแล้วเอานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สินค้าและบริการของเราดีขึ้นมากขึ้น เน้นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเป็นเหมือนการวางรากฐานของภาคกลุ่มธุรกิจของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” อาจารย์ดิศเณศวร์ กล่าวเพิ่มเติม 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558