ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมควบคุมโรค ชื่นชม รพ.แม่สอด ตรวจพบเร็วต่างด้าวป่วยโรคเท้าช้าง ย้ำประเทศไทยมีมาตรการเข้มไม่ให้คนไทยป่วยโรคนี้
05 มี.ค. 2561

           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำประเทศไทยมีมาตรการเข้มในการกำจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทย ทั้งการตรวจโรคในแรงงานต่างด้าว การจ่ายยารักษา และการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือดเพื่อไม่ให้คนไทยป่วยด้วยโรคนี้ พร้อมชื่นชมโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ที่ตรวจพบและให้การรักษารวดเร็วในคนต่างด้าวที่ป่วยโรคเท้าช้าง 

           เมื่อวันที่ (3 มีนาคม 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวชื่นชมทีมแพทย์ของโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ที่วินิจฉัยและตรวจพบเร็วในคนต่างด้าวที่ป่วยโรคเท้าช้าง 1 ราย    จากศูนย์พักพิงฯ แห่งหนึ่งในจังหวัดตาก ทำให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและได้รับยาทันที และที่สำคัญสามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลังจากได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว กรมควบคุมโรค ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนโรคและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้น
           ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าสามารถกำจัดโรคเท้าช้างได้แล้วเมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานมานานกว่าทศวรรษด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้มาตรการการเฝ้าระวัง และการให้ยาป้องกันและรักษาโรคในวงกว้างในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการดูแลประชากรในเขตชายแดนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือสถานะ ทำให้ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้างในที่สุด   ส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่สำคัญเกิดจากการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 พระราชทานแก่คนไทย
           ทั้งนี้ แม้ว่าจะพบผู้ป่วยรายดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นคนต่างด้าว และไม่มีการระบาดเป็นวงกว้าง  จึงไม่น่ากังวล และไม่มีผลกระทบต่อสถานะที่องค์การอนามัยโรครับรองดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทย ยังคงมีการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยติดโรคเท้าช้างที่มากับคนต่างด้าว ดังนี้ 1.ตรวจโรคเท้าช้างในแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนทุกรายและเมื่อตรวจพบพยาธิโรคเท้าช้างจะให้การรักษาทันที  2.จ่ายยาแก่แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย ด้วยยาดีอีซี ทุก 6 เดือน และ 3.มีการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือดและศึกษาทางกีฏวิทยาในพื้นที่ตัวแทน  นอกจากนี้ รายงานการเฝ้าระวังในปี 2557-2560 ไม่มีคนไทยที่อาศัยอยู่ร่วมกับคนเมียนมาร์พบโรคเท้าช้าง โรคเท้าช้างที่พบในเมียนมาร์กับของประเทศไทย แม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่มียุงพาหะคนละชนิด ในประเทศเมียนมาร์นั้นเป็นยุงรำคาญ แต่จากการสำรวจยุงในหลายพื้นที่พบว่ายุงรำคาญในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นพาหะที่จะแพร่โรคเท้าช้างที่มากับชาวเมียนมาร์  
           นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่รับเชื้อพยาธิเท้าช้างจะไม่แสดงอาการใดๆ ถ้าไม่ได้รับการรักษา ซึ่งจะมีการอักเสบเฉียบพลัน เป็นๆหายๆ ของต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ขาหนีบ จนกระทั่งมีความพิการแขน ขา อวัยวะเพศโตถาวร หลังจากได้รับเชื้อพยาธิ  ประชาชนทั่วไปหากมีข้อสงสัยประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558