ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
สส.เผย ขยะพลาสติกพุ่งเป็น 3 ล.ตัน/ปี ชวนคนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน
23 เม.ย. 2561

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 Thailand) ภายใต้แนวคิด”คนรุ่นใหม่ลดขยะพลาสติกกู้วิกฤตโลกร้อน” เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในการปกป้องคุ้มครองโลก ยับยั้งวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดยจำนวนนี้ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงปีละ 0.5 ล้านตัน อย่างไรก็ตามในปี 2559 ได้มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นถึง 27 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3.2 ล้านตัน
จากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จึงทำให้แต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลกว่า 13 ล้านตัน ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล โดยในส่วนของประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558