ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ฮือไล่!! ผอ.เขตสวนหลวง เหตุหยามชาวบ้านจบแค่ป.4 ซ้ำบริหารงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนไม่ยุติธรรม
13 มิ.ย. 2561

ตัวแทนผู้นำชุมชนเขตสวนหลวง นำโดย นายสมศักดิ์ สากลวารี พร้อมชาวบ้าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เพื่อร้องเรียน กรณีที่ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นายพินิต อารยะศิลปธร ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องกองทุนประชารัฐ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้กับประชาชนในชุมชน

โดย นายสมศักดิ์ บอกว่า ชุมชนในเขตสวนหลวง มีทั้งหมด 45ชุมชน และทุกชุมชนมีการเปิดเวทีไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลมาตลอด 3เดือน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นมี 42ชุมชน ได้ส่งโครงการเข้าไปเพื่อขออนุมัติงบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมชุมชน /ทางเท้า ซึ่งมีเพียง 17โครงการที่ผ่านการอนุมัติ คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมอาชีพ ส่วนโครงการอื่นๆ ไม่ผ่านการอนุมัติ โดยนายสมศักดิ์ ระบุว่า ผอ.เขตสวนหลวง อ้างว่า เอกสารไม่พร้อม ไม่เป็นไปตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแท่จริงต้องใ้ชหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย และมองว่า การทำงานที่ผ่านมาของ ผอ.เขตสวนหลวง ไม่เคยลงพื้นที่มาพบปะพูดคุย หรือเยี่ยมเวทีไทยนิยมยั่งยืนของประชาชนน้อยมาก และยังดูถูกประชาชนว่าจบแค่ป.4 อย่ามาพูดคุยกับตน อีกทั้งหลังเกิดเหตุชุมชนต่างๆเริ่มต่อต้าน ผอ.เขตสวนหลวง ได้รีบร้อนอนุมัติโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างข้อพิพาท ให้ผ่านทั้งหมด โดยไม่มีหลักเกณฑ์ เพราะไม่ต้องการให้ถูกขับไล่ ทั้งนี้จึงเรียกร้องให้ย้าย ผอ.เขตสวนหลวง ออกจากพื้นที่นี้ เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้แล้ว

ทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เป็นตัวแทนรับเรื่องดังกล่าว และได้เจรจากับตัวแทนชุมชน ซึ่งผลการเจรจา ยังไม่เป็นที่พอใจ จากนั้นกลุ่มชาวบ้านชุมชนเขตสวนหลวง ได้รวมตัวเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก โดยมีนายสาธิต สุทธิสาริม เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นตัวแทนผู้รับมอบ พร้อมกลับ รับปากตัวแทนชุมชนเขตสวนหลวง ว่าจะนำเรียนในที่ประชุมและจะรีบดำเนินการให้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558