ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม. ร่วมกับจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนา 6 คลอง
06 ก.ค. 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด สวยงาม โดยร่วมกันทำความสะอาดทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บขยะ  ทำความสะอาดทางเท้า เก็บขยะ ขุดลอกคูน้ำ กำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลอง โดยในวันนี้ประกอบด้วย เขตยานนาวา พัฒนาคลองวัดทองบน ความกว้าง 4 - 8 เมตร ความยาว 800 เมตร เขตราษฎร์บูรณะ พัฒนาทำความสะอาดคลองหมอเชื้อ ความกว้าง 2 – 2.5 เมตร ความยาว 270 เมตร เขตดอนเมือง พัฒนาทำความสะอาดลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนา ระยะทาง 1,700 เมตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พัฒนาทำความสะอาดคลองจุลนาค ความกว้าง 8 เมตร ความยาว 155 เมตร เขตคลองสามวา พัฒนาทำความสะอาดคลองลำรางบ่อหินแก้ว ความกว้าง 10-15 เมตร ยาว 2,300 เมตร และเขตตลิ่งชัน พัฒนาทำความสะอาดคลองลัดวัดเพลง ความกว้าง 3 - 5 เมตร ความยาว 950 เมตร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
05 ส.ค. 2561
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการจัดสรรพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในจังหวัดจันทบุรี โดยถ่ายโอนผู้ใช้น้ำประมาณ 5,000 ครัวเรือน ในตำบลพลิ้ว เกาะเปริด และหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ของ กปภ.สาขาจันทบุรี ไปให้บริการโดย กปภ.สาขาขลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558