ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ กทม.
19 ก.ค. 2561

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนทำความดี  มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี  และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและสิ่งตอบแทน  โดยทำความสะอาดเก็บขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุ ลอกท่อน้ำและรางระบายน้ำ ทำความสะอาดพื้นและถนน ตัดแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ  และตัดหญ้า เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์สะอาดตา ในพื้นที่ 4 เขต ประกอบด้วย คลองชวด ซอยลาดพร้าว 41 แยก 22  เขตจตุจักร ความกว้าง 6-10 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร คลองลำไทร เขตหนองจอก ความกว้าง 12.00-14.00 เมตร ความยาว  1,600 เมตร คูน้ำซอยทองหล่อ 5 เขตวัฒนา ความกว้าง 5-6 เมตร ความยาว 280 เมตร และลำรางข้างชุมสายโทรศัพท์ ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง ความกว้าง 5 - 5.7 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 12– 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร 606  สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร  หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1510 , 1511  และ หมายเลข 02-2832-745, 02-2832-013 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558